ISO – Miljö och kvalitet Certifiering

Meny keyboard_arrow_down

För oss är det viktigt att våra kunder och samarbetspartners vet att vi tar miljö och kvalitet på allvar. Vi har därför valt att certifiera oss enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2016.

ISO står för International Organisation for standardization och är ett certifikat som visar att vi internt och externt kontinuerligt förbättrar våra processer.drönarbild på miljö

Vårt mål är att överträffa dina förväntningar

ISO 14001 handlar om miljöledning, genom den certifieringen kan vi intyga att vi följer de krav och lagar som innefattar miljö. Vi ser det som ytterst viktigt och att vår verksamhet inte har en negativ påverkan på vatten, luft och land.

ISO 9001 är en certifiering för ledningssystem av våra verksamhetsprocesser innefattande kvalitet.

Det innebär tydliga riktlinjer och krav för hur vi förfinar vår verksamhet och kundnöjdhet. Genom ett tydligt kvalitetsledningssystem förbättrar vi ständigt våra produkter och tjänster.

Utan nöjda kunder är vi ingenting.

Hos oss kan du känna dig trygg med att vi besitter den kunskap och kapacitet som krävs.

ISO-certifiering

Se allt i kunskapsbanken