Din guide till god bussekonomi

I en bransch som präglas av tuffa upphandlingar, ofta låga marginaler och en alltid närvarande risk att hamna fel i kalkylerna, kan det vara skönt att veta att vi själva har varit i din sits och räknat på ekonomin i otaliga bussupphandlingar.

Eftersom vi vet att varje krona kan avgöra den långsiktiga lönsamheten, ser vi det som vår uppgift att leda dig till en perfekt matchning mellan rätt buss och den trafik som ska bedrivas.

Vi styr mot din lönsamhet

Samtidigt som inköps- och driftskostnaderna ska bidra till den totala lönsamheten, ska bussflottan uppfylla en rad olika önskemål, krav och säkerhetsregler. Vårt jobb är att få ihop den ekvationen. Tack vare en prisvärd produktportfölj och ett nära samarbete med leverantörerna, kan vi göra nödvändiga specifikationsförändringar och matcha operatörens krav med dina.

Vi hjälper dig gärna under hela din bussflottas livslängd med service, finansiering, utbildningar och andra kringtjänster – exempelvis kör vi gärna ut bussen till dig.

Med hjärtat i bussbranschen

Vinga Bus Partner uppstod ur våra egna erfarenheter från kundsidan och förståelsen för branschens förutsättningar. Vi drivs av tanken att sälja god bussekonomi och lönsamhet, snarare än att bara sälja bussar. Din trygghet ligger i vår långa erfarenhet och gedigna kunskap om alla sidor av din verksamhet; det vill säga både att driva trafik, drift och underhåll av bussar samt bussen som fordon. Vi skulle beskriva oss själva som entusiastiska entreprenörer med hjärtat i bussbranschen – och med fötterna på depågolvet snarare än i styrelserummet.