Sista gången du behöver fundera på skillnaden mellan narurgas och biogas?

Du har säkert hört folk kasta begrepp som biogas, naturgas, CNG, LNG och LBG fram och tillbaka men vad betyder begreppen och är det så bra som alla säger?
Bli expert på 30 sekunder...
Biogas

Biogas består till 97% av metangas.

Framställningen sker genom rötning av exempelvis spill från hushållssopor, växtrester från jordbruk, gödsel, avloppsslam eller tång.
Att använda ren biogas som drivmedel kan sänka koldioxidutsläppen med upp till 94 procent jämfört med diesel och bensin.

''Det krävs alltså ingen jordbruksmark för att producera biogasen då den till stor del produceras genom restavfall.''

Nackdelar med biogas?

Många biogasanläggningar är lokala och har lokala råvaror vilket innebär att produktionen på många ställen blir begränsade.
Naturgas

Naturgas består av 90 % metangas (resten propan och botangas).

Naturgasen är alltså en fossil gas som under miljontals år har bildats i marken. För att få fram gasen måste man därför borra i jord eller i havsbotten.

''Naturgas släpper ut nästan 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja.''

Nackdelar med naturgas?

Nackdelen med naturgas är att den bidrar till växthuseffekten och att den tids nog kommer att ta slut. Vi hämtar mer än vad som hinner produceras och jorden har tyvärr inte oändliga resurser.

En otroligt kort sammanfattnig

Biogas är helt förnyelsebar, naturgas är en fossil gas.

Vi på Vinga anser att gas och framförallt biogas som drivmedel är ett bra och miljömedvetet val. El i all ära men det krävs infrastruktur och framförallt tid att styra om alla fordon att bli elektrifierade, gas är därför ett fantastiskt bränsle.

30 sekunder har nu gått och vi hoppas att du känner dig som den experten du faktiskt är! Nedan ser du de region- och stadsbussarna med låg- och normalgolv som kan köras på fordonsgas.

Visste du att Scania har det bredaste motorprogrammet av förnybara drivmedel?

De flesta bussmodellerna från Scania kan med fördel köras på just fordonsgas. Är du intresserad av att veta mer om gas och vilka bussar som är kompatibla med fordonsgas? Kontakta oss så hittar vi bästa lösningen för dig.
Scania Citywide Suburban
Scania Citywide Scania Interlink

Se allt i kunskapsbanken