Därför kan vätgas bli framtidens bränsle

Snabb tankning, lång räckvidd och 0% utsläpp? Men är användningen av vätgas för bra för att vara sant?

Vätgas är ett ämne det spekuleras vilt om bland politiker, forskare och fordonstillverkare runt om i världen. Inte konstigt med tanke på de fördelar som finns med att använda vätgas för att lagra, transportera och leverera energi.

Aldrig har vi haft så många bränslealternativ så frågan är, behöver vi verkligen fler? Innan vi svarar på den frågan måste vi veta vad vätgas är….

Vindkraft-fossilfritt

Du får här en otroligt kort förklaring av vad vätgas är

Vätgas består av två väteatomer, känns igen som den kemiska beteckningen H2 och kan framställas från alla energikällor.

Globalt utvinner man vätgas främst från naturgas medan vi i norden använder oss av förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biomassa.

För att använda vätgas som ett drivmedel behöver man använda sig av en så kallad bränslecell, den hjälper till att omvandla vätgasens energi till elektricitet.

Fördelar med vätgas?

 • Vätgasdrivna bussar har en räckvidd upp till 350 km.
 • Vätgas från förnybara källor som omvandlas till energi via en bränslecell ger 0% koldioxidutsläpp.
 • Att tanka en hel buss med vätgas går på endast 10 minuter.
 • Fordon som tankas med vätgas är nästan ljudlösa vilket är ett stort plus för trafik som går i tätbebyggda områden.

frågetecken

Så vad är problemet?

Varför är världen inte fullproppad med vätgasdrivna fordon?

Framställning

Som nämnt tidigare är det inga problem att hitta energikällor för framställningen av vätgas.

Problemen uppstår vid tillverkningen som måste göras genom antingen elektrolys, reformering eller förgasning, idag är samtliga metoder både komplicerade och kostsamma.

Transportering och lagring

Idag transporteras vätgasen till tankstationerna främst via lastbil men går även distribuera genom-

 • Flak i trycksatta behållare
 • I rörledning
 • I flytande form
 • Via”distribuerad produktion”

Vätgas kan lagras som komprimerad, flytande eller som bunden i metallstruktur (metallhydrid).

Det stora problemet är att mycket av vätgasen tyvärr går förlorad i både transport och lagrings processen.

Infrastruktur och kostnad

I Sverige 2019 är vätgas kostsamt, det är dyrt att tanka, dyrt att producera, dyrt att transportera och svårt att lagra.

Vi vet alla att ny teknik och utveckling är kostsam, det kräver tunga investeringar och det tar ofta lång tid innan det lönar sig.

Idag finns det endast fyra tankstationer med vätgas i Sverige, det innebär att du antingen får chansa på att du bor tillräckligt nära eller helt enkelt byta stad.

vätgas-bränslen

Men utanför landet lagom då?

Nu tänker du förmodligen att vätgas är ett omöjligt projekt, svaret ser dock lite annorlunda ut.

I Danmark, Tyskland, Kina, England och Japan har man vägt upp fördelarna med vätgas och börjat bygga upp en infrastruktur.

vätgasbuss

 • I Tokyo har man som mål att till OS och paralympics 2020 färdigställa 35 vätgasstationer med 100 bränslecellsbussar.
 • I Norge arbetar företaget  NEL tillsammans med Storbritannien, Lettland och Danmark på ett projekt där över 600 elbussar med bränsleceller ska sättas in i trafiken.
 • I London har man redan köpt in 20 dubbeldäckare drivna på vätgas.
 • För ett år sedan fanns det 8 000 bränslecellsfordon ute på vägarna i världen. 2030 ska den siffran öka till en miljon och det bara i Kina.
 • Företag som Solaris, Wright, Van Hool, Daimler och Toyota är bara några av de fordonstillverkare som utvecklat teknik för vätgasdrivna bussar.

Till dig som vill fuska dig fram till slutsatsen

Sverige och EU har genom åren gjort många justeringar kring vilka bränslen som ska prioriteras och i vilken utsträckning de ska användas.

Vetenskapen om miljön har dock förändrat synen på samtliga fossila bränslen.

Den bästa möjliga lösningen borde ju vara det bränslet som genererar minst utsläpp och som kan utvinnas från flest energikällor..

Du som tagit dig igenom hela texten vet att det går att framställa vätgas från alla energikällor och att utsläppen blir obefintliga om vätgasen kommer från grön energi.

pussel

Vad vi tror

Vi har inga svar på hur utvecklingen av vätgas kommer se ut i Sverige. I dagsläget finns det stora brister gällande tillverkning, transport och lagring av vätgas.

Ska efterfrågan av vätgas höjas och priserna sjunka så behöver politiker, forskare och bränsleföretag tillsammans hitta nya lösningar och tillsammans bygga upp en infrastruktur.

Faller alla bitarna på plats finns det väl ingen anledning till att inte välja vätgas som drivmedel om det slår ditt nuvarande bränsle?

Se allt i kunskapsbanken