HVO- Varför har användningen av det populära bränslet minskat?

HVO är ett förnybart biodrivmedel som består av olika restprodukter från vegetabiliska oljor och animaliska fetter, framställningen av HVO sker genom så kallad hydrering

Varför blev HVO så populärt?

  • Helt fossilfritt.
  • Likheterna mellan vanlig diesel och Hvo är så stora att specialbyggda fordon eller tankar inte behövs. Du kan alltså ersätta en del eller allt bränsle i en dieselmotor med HVO.
  • Går du från vanlig diesel till HVO så minskar du växtgasutsläppen med upp till 90 procent.

HVO-PFAD

Elefanten i rummet-PFAD

PFAD står för Palm Fatty Acid Distillate och består av fettsyror som bildas när palmoljefrukterna skördas, vilket också är anledningen till att man tidigare kunnat klassa råvaran som en ‘’biprodukt’’ från palmoljan.

djur-papegoja

Svaret på varför ingen vill hänga med honom?

70 miljoner ton palmolja produceras varje år.

För varje hektar regnskog som skövlas från oljeplantagen frigörs 174 ton kol. Det är samma mängd utsläpp som om 530 personer skulle flyga från Sverige till Thailand.

Sverige har varit den största konsumenten av PFAD i Europa.

Den stora efterfrågan av PFAD ökade lönsamheten och efterfrågan för palmoljeproduktionen som i sin tur har bidragit till förstörelse av de lokala ekosystemen och ökade koldioxidutsläpp.

palmolja

Svaret på varför användningen har minskat?

Från 1 Juli 2019 kom Sveriges riksdag med nya regler för huvudingredienser i HVO.

Kortfattat kan man säga att det inte längre är förmånligt för bränsleindustrin att använda sig av huvudingrediensen PFAD i HVO.

1. PFAD kommer inte längre kunna klassas som en restprodukt till palmoljan.

2. I Sverige kommer PFAD inte att få användas innan råvaran är helt spårbar och uppfyller kriterierna för markskydd.

3. Först när samtliga kriterier är uppfyllda kommer skattesubventionerna komma tillbaka.

Amazonas-regnskog

Framtiden för HVO?

Ökad efterfrågan, kvotplikten och de nya reglerna har lett till brist och minskad användning av HVO.

Det är svårt att veta hur utvecklingen av HVO kommer att se ut i framtiden.

Framöver spås utvinning av andra råvaror till produktionen som exempelvis algolja, mat- och fettavfall.

För att göra HVO till ett attraktivt bränsle igen krävs en omställning från energibolagen.

Det positiva är att HVO nu bedöms för hela tillverkningsprocessen.

Det ska inte gå att fuska sig fram till ett fossilfritt bränsle.

Se allt i kunskapsbanken