Integritetspolicy

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du uppger i din kontakt med oss och vi månar om den personliga integriteten och är skyldiga att behandla personuppgifter i enlighet med den nya datalagen.

Syftet med insamlingen av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter sker främst för att vi ska kunna ge dig som kund en god service och fullfölja våra förpliktelser, upprätta avtal och följa lagar och regler.
Vi använder personuppgifter för information, inbjudningar och direkt marknadsföring om du som kund ger aktivt samtycke till det. Önskar du motsätta dig detta eller vill återta ditt samtycke så mailar du till info@vingabuspartner.se och meddelar oss detta varpå du plockas bort ur detta register.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att dina uppgifter blir rättade eller att de tas bort, för de fall det ej strider mot lagar eller förordningar. Önskar du få dina uppgifter rättade kan du maila till info@vingabuspartner.se och uppger de gamla samt de nya uppgifter som skall gälla i stället. Du har även rätt att få del av information som behandlas om dig kostnadsfritt en gång per kalenderår. Begäran skall göras skriftligen till info@vingabuspartner.se Du kan läsa mer om vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.