Scania Citywide Suburban

Scania Citywide Suburban

Ingen stad är den andra lik, och det är du som är bäst insatt i de lokala behoven. Tillsammans med dig utarbetar vi anpassade stadsbusstjänster som ger behagliga bussresor för både förare och passagerare.

Scania Citywide Suburban »